Nieuw: dynamische simulaties!

Vanaf heden biedt SB Heedfeld de mogelijkheid om gebouwen in een ontwerpstadium te laten onderwerpen aan een "DYNAMISCHE SIMULATIE" op basis van een 3D-model. Aan de hand van de resultaten voortvloeiend uit de simulatie kan er een duidelijk beeld gecreëerd worden voornamelijk van de te verwachten comforttemperaturen en energieverbruiken in de diverse seizoenen. De dynamische simulaties zullen vooral toegepast worden in het kader van het ontwerpen van laag energie gebouwen, passieve gebouwen en gebouwen geconcipieerd op basis van het principe van betonkernactivering.
Voor meer informatie kan u ons te allen tijde en vrijblijvend contacteren.